Intenzivní kurzy němčiny

Nabízíme kurzy němčiny pro začátečníky i pro pokročilé. Kurzy jsou vedeny profesionálními lektory a jsou organizovány zkušeným personálem. Můžete si být jisti, že zde naleznete ty nejlepší podmínky pro Vaše studium v přijemné atmosféře.

Který kurz je pro mě vhodný?

Kurz pro začátečníky I (úroveň A1)
Naučíte se například, ...
- porozumět jednoduchým větám a zároveň je správně použít.
- dorozumět se jednoduchým způsobem.

Kurz pro začátečníky II (úroveň A2)
Naučíte se například, ...
- porozumět často používaným větám a výrazům.
- dorozumět se v rutinních situacích.

Kurz pro středně pokročilé I (úroveň B1)
Před tímto kurzem byste měli absolvovat asi 240 hodin němčiny.
Naučíte se například, ...
- porozumět důležitým informacím, když se mluví o známých tématech.
- jednoduše hovořit o známých tématech a osobních zájmech.
- vyjádřit Váš názor a odůvodnit ho.

Kurz pro středně pokročilé II (úroveň B2)
Před tímto kurzem byste měli absolvovat asi 350 hodin němčiny.
Naučíte se například, ...
- porozumět hlavním bodům komplexních textů.
- jasně se vyjádřit k širokému spektru témat.
- vysvětlit Vaše stanovisko k aktuální otázce.
Pomocí tohoto kurzu se můžete připravit na zkoušku DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) nebo TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache).

Kurz pro pokročilé (úroveň C1)
Naučíte se například, ...
- porozumět širokému spektru náročných a delších textů.
- zároveň rozpoznat implicitní smysl textu.
- hovořit plynule a spontánně.
Pomocí tohoto kurzu se můžete připravit na zkoušku DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) nebo TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache).

 

Jak dlouho kurzy trvají?

Jeden kompletní kurz (jedna úroveň) = 6 týdnů / 30 dnů kurzu
Jedna vyučovací hodina (1 VH) = 45 minut
8 – 14 účastníků > 4 VH denně
15 – 20 účastníků > 5 VH denně

Které zkoušky mohu absolvovat?

Účastníte-li se kurzu alespoň 4 týdny, můžete absolvovat následující zkoušky organizované Volkshochschule Passau:

Kurz pro začátečníky I  A1*
Kurz pro začátečníky II    A2*
Kurz pro středně pokročilé I B1*
Kurz pro středně pokročilé II B2*
Kurz pro pokročilé C1*

  
* vysvětlit Vaše stanovisko k aktuální otázceSpolečný evropský referenční rámec (SERR).

 

Potvrzení o přihlášení (např. pro vízum)

Písemné potvrzení o přihlášení může být vystaveno pouze po úhradě celého poplatku za kurz. Pokud Vám vízum nebylo vystaveno, zašlete prosím Volkshochschule Passau potvrzení o přihlášení spolu s rozhodnutím o zamítnutí žádosti o vízum (kopie). Poté Vám bude poplatek (po odečtení 30,- euro jako storno poplatku) vrácen.