Интензивни курсове по немски език

Ние предлагаме интензивни курсове по немски език не само за нечинаещи, но и за тези, които имат вече придобити знания по езика. Всеки курс се води от професионални и ангажирани учители. За курсовата организация е отговорен опитен персонал. Mожете да бъдете сигурни, че тук ще намерите най-добрите условия за да учите в една приятна атмосфера.

Кой курс е подходящият за мен?

Ниво I за начинаещи

В това ниво ще научите:
- да разбирате често употребявани изречения, словосъчетания и изрази
- да общувате в ежедневни ситуации

Ниво II за начинаещи

В това ниво ще научите:
- да разбирате често употребявани изречения, словосъчетания и изрази
- да общувате в ежедневни ситуации

Средно ниво I

Желателно е, преди да се запишите за този курс, да сте учили около 240 часа немски.
В това ниво ще научите:
- да разбирате същественото, когато се обсъждат лични неща
- да се изказвате ясно по теми, които засягат Вашата лична сфера интереси
- да изказвате лично мнение или да обяснявате нещо

Средно ниво II

Желателно е, преди да се запишите за този курс, да сте учили около 350 часа немски.
В това ниво ще научите:
- да разбирате основното съдържание на комплексни текстове
- ясно да се изказвате по широк спектър от теми
- да разяснявате определена гледна точка по актуален въпрос

С помощта на този курс можете да се подговтите за изпитите DSH и TestDaF.

Курс за напреднали

В това ниво ще научите:
- да разбирате широк спектър по-сложни текстове
- да схващате скрития текстови смисъл
- да се изразявате спонтанно и гладко на немски

С помощта на този курс можете да се подговтите за изпитите DSH и TestDaF.

 

Колко време продължават курсовете?

Един цял курс за съответното ниво = 6 седмици / 30 дни
1 учебен час (1 уч. ч.) = 45 минути
от 8 до 14 участници: 4 уч. ч. на ден
от 15 до 20 участници: 5 уч. ч. на ден

Кои изпити мога да положа накрая?

Ако посещавате един курс най-малко 4 седмици, Вие бихте могли да положите при нас следните изпити:

Ниво I за начинаещи отговаря на A1*
Ниво II за начинаещи отговаря на A2*
Средно ниво I отговаря на B1*
Средно ниво II отговаря на B2*
Ниво за напреднали отговаря на C1*

* Общоевропейски езиков стандарт

 

Потвърждение за регистрация в районната служба за местожителсво

(служи например за получавне на виза)
Писмено потвърждение за регистрация може да бъде издадено само след като се заплати изцяло таксата за записания от Вас курс. В случай, че не Ви бъде издадена виза, Вие бихте могли да ни изпратите обратно потвърждението за регистрация заедно с отказа за виза (ксерокопие е достатъчно) и Вие ще получите заплатената от Вас сума (с приспадане на 30 евро сторно-такса).